Homepage ČSCHMS Kontakty Změnit inzerát Databáze býků webKUMP
Junior team

Podzimní výjezd Junior teamu 2012

Téma: Pastviny a vše co s nimi souvisí

Letošní podzimní výjezd našich juniorů byl zaměřen na pastviny. Nešlo jen o to, naučit mladé chovatele jak se o pastviny řádně starat, jak je udržovat, přisévat a kdy na ně vypouštět zvířata, ale také je seznámit s dalšími technologiemi, které s pastvinami úzce souvisejí a bez kterých se dobrý chovatel ve své praxi rozhodně neobejde, nebo alespoň ne dlouhou dobu. Dalším diskutovaným tématem tedy bylo např. oplocení pastvin, vhodné ustájení zvířat – přístřešky, napáječky, fixační klece,  naháněcí uličky a další technologické pomůcky usnadňující chovatelům práci, šetřící čas a v konečném důsledku i finanční prostředky (ač jsou pořizovací náklady na kvalitní zařízení vyšší). Podařilo se nám oslovit a požádat o aktivní účast tři erudované přednášející, kteří se s námi sešli v sobotu 3. 11. 2012 na farmě dlouholetého člena ČSCHMS, pana Ing. Pavla Tupého (Statek Prak u Českého Šternberka), kterému bych touto cestou ráda poděkovala za vytvoření příjemného prostředí pro konání semináře a vstřícnost. Překvapil nás pouze nízký zájem juniorů o tuto problematiku, což nebylo „fér“ vůči přednášejícím, kteří si s přípravou přednášek dali velkou práci a věnovali tématu hodně času, což bylo z jejich prezentací více než patrné.

Jako první se ujal slova pan Ing. Pavel Žďárský z firmy Agrotrans s.r.o. (www.agrotrans.cz), která se specializuje na pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat. Na Českém trhu působí firma (v oblasti obchodu a služeb pro pastevní chov) v široké škále činností již od roku 1993. Spojením znalostí pastevních systémů a používaných technologií původem z Nového Zélandu a dalších zemí s tradicí volného pobytu zvířat pod širým nebem se zkušenostmi českých a moravských chovatelů z horských a podhorských oblastí republiky, vznikl doporučovaný systém výstavby trvalých i dočasných oplocení doplněný potřebným technologickým vybavením pastvin, lehkých přístřešků a nezateplených stájí pro chov především masného skotu, ale i ostatních, nejen hospodářských zvířat.

Ing. Žďárský vedl přednášku na téma „Nové technologie v pastevním odchovu hospodářských zvířat“:

·         Oplocení pastvin

·         Inovace elektrických ohradníků

·         Signalizace poruch na oplocení - SMS alarm

·         Manipulace se zvířaty

·         Elektronická IDentifikace zvířat

·         Automatické vážení s využitím EID

·         Napájení zvířat

Druhým přednášejícím byl pan Ing. Mojmír Vacek z firmy Farmtec a.s. (www.farmtec.cz/technologie-pro-masny-skot). Posláním této české firmy je poskytování komplexních služeb v oblasti investic do zemědělství, především v živočišné výrobě a v obnovitelných zdrojích energie. Chovatelům nabízejí jak poradenství při projektování a návrzích řešení zimovišť, tak zpracování žádostí o dotace na stavby, technologické vybavení zimovišť a pastvin (i s dotační podporou z fondů EU). Dále zajišťují zpracování návrhu a dodání sestav mobilních ohrad, naháněcích uliček, mobilních fixací, prvků pro třídění skotu, krmidel, různých systémů napájení zvířat, vážení apod.

Přednáška pana Ing. Vacka byla tedy zaměřena na „Ustájení a technologie pro chov krav bez TPM.“ Od důrazu na zdravě odchovaná telata, která jsou v systému chovu masného skotu zcela logicky základem, se dostal k nutnosti kvalitního zimoviště, které s odchovem telat úzce souvisí. Pohovořil o vhodných technologiích ustájení, technologiích pro manipulaci se zvířaty, ohrazení, napájení a celkově o programu pro masný skot, který má firma ve své strategii.

Třetí přednášky na téma „Pastevní porosty - jejich ošetřování případně obnova a přísevy“ se zhostil pan Ing. Ivan Houdek z firmy DLF-Hladké Životice, s.r.o. (www.dlf.cz). Šlechtitelská stanice Hladké Životice byla založena již v roce 1947. Jedním z hlavních úkolů bylo zpočátku udržování a množení rožnovských odrůd trav povolených v roce 1940. Na stanici se postupně rozvinulo vlastní šlechtění trav a jetelů. Později bylo šlechtění rozšířeno na většinu hospodářsky významných travních druhů. Od sedmdesátých let začíná šlechtění trávníkových odrůd. V minulosti byla stanice začleněna do Československého systému šlechtění. V posledním období před privatizací působila v rámci státního podniku Oseva Praha a Šlechtitelského pícninářského ústavu Troubsko. Po privatizaci v roce 1995 se šlechtitelská stanice stala samostatnou. Z důvodu množství šlechtění a odbytu osiva vyšlechtěných odrůd došlo ke spojení Šlechtitelské stanice Hladké Životice s významnou dánskou šlechtitelskou a semenářskou firmou DLF-Trifolium. Na začátku roku 2011 se firma přejmenovala, a proto její celý současný název zní: DLF-Trifolium Hladké Životice s.r.o. Od zahájení šlechtění v r. 1956 do r. 2002 bylo na stanici vyšlechtěno celkem 36 odrůd.

Pan Ing. Houdek pohovořil o ošetřování pastevních porostů, o směsích vhodných do různých oblastí, o přísevech z pohledu vhodných odrůd tak i dobré mechanické přípravy a realizace. Hodně času věnoval zásadám přísevů na TTP. V odpoledních hodinách jsme ještě s panem inženýrem vyrazili do terénu, kde jsme mohli vyslechnout na místních pastvinách konkrétní doporučení.  

Za členy junior teamu i ostatní přítomné si dovolím kladně zhodnotit všechny tři přednášky, které byly opravdu velice zajímavé, jistě přínosem nejen co do nabytých poznatků, ale také co do praktických výstupů, které v budoucnu mladí chovatelé jistě upotřebí, nebo alespoň budou vědět, na koho se v případě potřeby obrátit. Chtěla bych tedy na závěr poděkovat všem přednášejícím za jejich účelná vystoupení a čas, ostatním za účast a budu se těšit na další společné setkání, doufejme ve větším počtu!

Hodnocení juniorů:

Štěpán Šebelka: „Kromě toho, že nás bylo opravdu málo, se mi téma a výjezd líbil, bylo krásné počasí a statek Prak byla správná volba, nejvíce mě zaujala přednáška pana Ing. Houdka o pícninách. Tímto děkuji pořadatelům za snahu a doufám, že se příště ostatní junioři polepší a sejde se nás více.“

Josef Valenta: „Bylo to docela dobrý, něco jsem se přiučil o pastvině a něco jsem i poradil taťkovi.“

Fotogalerie: http://www.juniori.cschms.cz/index.php?page=fotofl&gid=21

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 2010 Český svaz chovatelů masného skotu    Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz